Ilmoitettavat tapahtumat

Kuinka menetellä, jos elämäntilanteeni muuttuu, jään eläkkeelle, haluan erota yhdistyksestä tai jään virkavapaalle, äitiys-/vanhempainvapaalle tai esim. hoitovapaalle?

Alla on lueteltu erilaisia tilanteita, joita elämässä saattaa tulla vastaan, ja miten niiden kohdalla tulee menetellä, jotta jäsenetusi säilyvät myös elämänmuutoksen myötä. Toimintaohjeita voi aina kysyä yhdistyksen sihteeriltä. Lisäksi Jäsenasioita liitossa hoitaa Anne Rakka. Hänet tavoitat sähköpostilla (etunimi.sukunimi (at) spjl.fi) tai puhelimitse 050 415 2080.

Esimerkiksi äitiyslomalle jäämisestä, kriisinhallintatehtäviin lähtemisestä, eläkkeelle siirtymisestä ja monista muista muutoksista pitää itse tehdä ilmoitus liittoon, sillä SPJL:n jäsenrekisteri ei saa tietoa automaattisesti mistään.

Liittoon tulee ilmoittaa seuraavat tapahtumat ja päivämäärät:

Lisätietoa saat liiton sivuilta (linkki).

Osoitteen- ja nimenmuutos
Postin tietokannasta päivittyvät automaattisesti postitusosoitteet ja nimenmuutokset.
Jos sinulla on turvakielto tai osoitteen päivityskielto, tee osoitteenmuutos itse jäsensivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Samalla lomakkeella voit tehdä myös vaikkapa pelkän sähköpostiosoitteen muutoksen, sillä sähköpostiosoite ei päivity Postin tietokannasta.

Äitiys- ja isyysloma, vanhempainvapaa ja hoitovapaa
Ilmoita äitiys-/isyysloman/vanhempain-/hoitovapaan alkamis- ja päättymispäivä itse liiton jäsensivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella liittoon. Tällöin saat vapautuksen jäsenmaksusta ko. vapaiden ajaksi, mikäli et sinä aikana saa palkkaa muualta. Muista ilmoittaa samaisella lomakkeella, jos vapaiden kesto poikkeaa alun perin ilmoitetusta!

Vuorotteluvapaa
Ilmoita vuorotteluvapaan alkamis- ja päättymispäivä itse liiton jäsensivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella liittoon. Tällöin saat vapautuksen jäsenmaksusta ko. vapaiden ajaksi, mikäli et sinä aikana saa palkkaa muualta. Muista ilmoittaa myös, jos vapaiden kesto poikkeaa alun perin ilmoitetusta! HUOM. Mikäli saat vuorotteluvapaan aikana palkkaa muualta, ilmoita toinen työnantajasi samaisella liiton jäsensivuilla olevalla lomakkeella. Myös toiselta työnantajalta tienatusta tulosta tulee maksaa liittoon jäsenmaksu.

Vuorotteluvapaaseen liittyvistä asioista saa tietoa Työttömyyskassa Statiasta (www.statia.fi) ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä (www.tyj.fi) sekä liiton jäsensivuilta (www.spjl.fi). Liiton toimistossa vuorotteluvapaaseen liittyvissä asioissa auttaa jäsenpalvelusihteeri Asta Jakobsson.

Palkaton virkavapaa
Ilmoita palkattoman virkavapaan alkamis- ja päättymispäivä itse liiton jäsensivuilla olevalla lomakkeella liittoon. Tällöin saat vapautuksen jäsenmaksusta ko. vapaiden ajaksi, mikäli et sinä aikana saa palkkaa muualta. Muista ilmoittaa myös, jos vapaiden kesto poikkeaa alun perin ilmoitetusta!

Jos palkkatuloa on joltakin muulta alalta, on myös niistä maksettava jäsenmaksu. Kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, josta maksetaan veroa Suomen valtiolle, tulee jäsenmaksut maksaa. Liitto lähettää viitepankkisiirrot maksuja varten.

Kriisinhallintatehtävät
Ilmoita vuorotteluvapaan alkamis- ja päättymispäivä itse liiton jäsensivuilla olevalla lomakkeella liittoon. Valtakirjaperintä suoraan palkasta onnistuu vain, jos palkanmaksajana on Pelastusopisto / Kriisinhallintakeskus. Muissa tapauksissa liitto lähettää viitepankkisiirrot itse maksamista varten.

Tilapäinen muu työ
Ilmoita muun työn alkamis- ja päättymispäivä itse liiton jäsensivuilla olevalla lomakkeella liittoon. Kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, josta maksetaan veroa Suomen valtiolle, tulee maksaa jäsenmaksut. Liitto lähettää viitepankkisiirrot maksuja varten.

Palkaton sairausloma
Ilmoita palkattoman sairausloman alkamis- ja päättymispäivä itse liiton jäsensivuilla olevalla lomakkeella liittoon. Tällöin saat vapautuksen jäsenmaksusta ko. ajalle, mikäli et sinä aikana saa palkkaa muualta. Muista ilmoittaa myös, jos sairausloman kesto poikkeaa alun perin ilmoitetusta!

Työttömyys
Ilmoitaitse liiton jäsensivuilla olevalla lomakkeella liittoon, kun jäät työttömäksi. Tällöin saat vapautuksen jäsenmaksusta työttömyyden ajaksi. Muista ilmoittaa sihteerille myös, kun työllistyt!

Työttömyyteen ja työttömyyskorvauksiin liittyvistä asioista saa tietoa Työttömyyskassa Statiasta (www.statia.fi) ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä (www.tyj.fi). Liiton toimistossa työttömyyteen liittyvissä asioissa auttaa jäsenpalvelusihteeri Asta Jakobsson.

Koulutus- ja kuntoutustuki
Ilmoita itse liiton jäsensivuilla olevalla lomakkeella liittoon, miltä ajalta saat koulutus- ja kuntoutustukea.

Opiskelu
Ilmoita itse liiton jäsensivuilla olevalla lomakkeella liittoon opiskelun alkamis- ja päättymispäivä. Tällöin saat vapautuksen jäsenmaksusta ko. ajalle, mikäli et sinä aikana saa palkkaa muualta. Muista ilmoittaa myös, jos opiskelun kesto poikkeaa alun perin ilmoitetusta!

Jos opiskelun yhteydessä on työharjoittelua tai tekee muita töitä, pitää niistä maksaa normaalisti jäsenmaksut. Viitepankkisiirtoja voi tilata liitosta.