Yhdistys

Keskusrikospoliisin henkilökunta ry on Suomen poliisijärjestöjen liiton (SPJL) jäsenyhdistys, joka on osa palkansaajajärjestö Jukoa ja työmarkkinakeskusjärjestö Akavaa.¨

Jäseniä valtakunnallisessa yhdistyksessämme on noin 350 henkilöä. Yhdistyksen tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja luottamusmiehillä on merkittäviä tehtäviä ja vaikuttamismahdollisuuksia SPJL:n valtuustossa, -hallituksessa ja -aluetoimikunnissa sekä SPJL:n kautta Jukossa. Yhdistys on myös aina edustettuna viraston johtoryhmässä, YT-elimen kokouksissa sekä palkkatyöryhmässä.

Yhdistyksen toimintaan voit vaikuttaa ympäri vuoden ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin, ja osallistumalla kerran vuodessa järjestettävään yhdistyksen vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa käsitellään mm. jäsenten ja hallituksen tekemät aloitteet ja valitaan puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle kaudelle. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös perinteinen vuosijuhla/jäsenristeily.