Jäsenyys

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseniksi voivat liittyä kaikki Keskusrikospoliisissa virkasuhteessa olevat henkilöt. Alla on kuvattu, miten liittyminen tapahtuu eri tilanteissa. Liittymisen jälkeen yhdistyksen jäsenmaksu peritään kuukausittain suoraan palkasta. Jäsenmaksun suuruus on 1% palkasta.

Etuja yhdistykseen kuulumisessa ovat mm.

• ilmainen matka- ja tapaturmavakuutus
• luottamusmies- ja lakimiesapua työpaikan ongelmissa sekä oikeusturvavakuutus
• työttömyysturva
• vaikuttaminen työyhteisön asioihin
• hyvä mahdollisuus verkostoitua ja tutustua talon henkilöstöön sekä muihin jäsenyhdistysten henkilöihin
• yleishyödylliset koulutukset ja verkostoitumistapahtumat
• vuosittain järjestettävä vuosijuhla/jäsenristeily
• yhdistyksen tarjoama vuosittainen jäsenten kulttuurituki omaan harrastustoimintaan
• edulliset mökit
• lisäksi monia muita etuuksia!